Gebruik maken van zonne-energie! 

Er zijn meerdere mogelijkheden om warmte en zonlicht om te zetten in duurzame energie voor in huis. Naast zonnepanelen zijn er bijvoorbeeld ook zonneboilers.

In Nederland is de zonneschijn voldoende om uw woning te kunnen voorzien van stroom en warmte. Bij gebruik van zonne-energie komt er veel minder CO2 vrij. Dit is goed voor het milieu en dus duurzaam.

Bij het produceren van 1 kWh (kilowattuur) elektriciteit in een kolencentrale komt minimaal 900 gram CO2 vrij. Bij het gebruik maken van de zon ligt dit getal rond de 50 gram CO2. Dit komt doordat er bij de productie van zonnepanelen en zonneboilers (nog) fossiele brandstoffen nodig zijn.

Vanwege het feit dat de prijzen voor zonnepanelen en zonneboilers de afgelopen jaren zijn gedaald maakt dat het investeren hierin steeds aantrekkelijker.