X
Menu
X

Privacy

Sub Title

privacy_470x312Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om uw gegevens. 
Uiteraard gaan wij heel zorgvuldig om met de gegevens die u achterlaat.
De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• om uw bestellingen uit te laten voeren;
• om onze website af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren;
• om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren;
• om contact met u op te nemen;
• voor statistische doeleinden.

Gegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Gegevens worden alleen aan de deelnemende bedrijven verstrekt om uw bestellingen uit te voeren.

Onze werknemers en de deelnemende bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wie verwijderd wil worden uit het databestand, kan dit per e-mail kenbaar maken. In dat geval zullen de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd.